Nvnapjuk alkalmbl kszntjk Gerzson nev ltogatinkat!    

�dv�zl�nk honlapunkon!

Ny�regyh�za belv�ros�ban tal�lhat� �tterm�nk,
a Csek� K�v�h�z �s Gyors�tterem egy nemr�g �p�lt t�rsash�z f�ldszintj�t foglalja el. Tavaszt�l �szig kerthelyi- s�get is �zemeltet�nk. Aut�val �rkez� vend�geink sz�m�- ra k�l�nparkol� �ll rendelkez�sre. A modern megjelen�s �s az egyed�l�ll�an finom �zek biztos�tj�k, hogy k�v�h�- zunk n�pszer� mind a helyiek, mind az �tutaz�k k�r�ben.
 
Az �l�nk atmoszf�ra �s a vil�gos sz�nek kellemes k�rnye- zetet biztos�tanak egy napk�zbeni eb�d elfogyaszt�s�hoz, csal�di vacsor�khoz, vagy ak�r kisebb �sszej�vetelek lebonyol�t�s�hoz.
 
�teleinket �gy tervezz�k, hogy vend�geinknek lehet�s�ge legyen v�lasztani a h�zias �zek, a modern reform�telek, illetve a veget�ri�nus kompoz�ci�k k�z�l. Desszertk�nt finomabbn�l finomabb s�tem�nyeket �s saj�t f�z�s� fagylaltokat k�n�lunk.
 
Szeretettel v�runk a h�t minden napj�n!